• Các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh ...

  Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.. Theo đó có 3 cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. 1. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại …

  Read More
 • Dành cho nhà đầu tư

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà …

  Read More
 • Danh sách các Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam

  Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu sử dụng điện tăng trung bình hơn 10%/năm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt và lao động, nhà nước đã triển khai và phát triển những nhà mấy thủy điện lớn. Hãy cùng toplist tìm hiểu những nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam nhé.:

  Read More
 • Được trở thành chủ sở hữu của tài sản bị đánh rơi khi nào?

  Apr 08, 2018· a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có ...

  Read More